Doğru Kategoriyi Seçtiğimden Emin Değilim

İçeriklerinizi kategorize etmenin ilk amacı yayıncılarla daha kolay buluşturmak ve ilgi alanlarınıza göre size daha yaratıcı olacağınız içerikleri sunmaktır. Bunun için doğru kategoriyi seçmek önemlidir. Eğer içeriğinizin birden fazla kategoriye dahil olduğunu düşünüyorsanız, bir çok kategoriyi seçebilirsiniz.


Eğer kategorilerden herhangi birini veya bir çoğunu yanlış işaretlediğinizi düşünüyorsanız, kontrol eden yöneticilerimiz bu kategorileri sizin için düzenleyecektir fakat yaptığınız hatalar içeriklerinizin için belirlenen kredi miktarını düşürebilir yada yönetici sizin içeriği düzenlemeniz için onaylamadan önce geri bildirim yapacaktır.